PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 

Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia tworzy grupa profesjonalistów pomagających osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich bliskim w skutecznym radzeniu sobie z nałogiem i  jego konsekwencjami.

 

Nasza oferta terapeutyczna obejmuje:

  • diagnozę i opiekę lekarską,

  • diagnozę i opiekę specjalisty psychoterapii uzależnień,

  • terapię grupową,

  • terapię indywidualną,

  • psychoedukację,

  • pomoc osobom współuzależnionym oraz DDA.

 

Realizujemy programy terapeutyczne zgodne z wytycznymi PARPA, konsultowane przez superwizora krajowego.

 

Świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oferujemy także świadczenia komercyjne. 

 

Zapraszamy bez skierowania.