CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

 

 

 • porada psychiatryczna - 200,00 zł

 • konsultacja psychiatryczna w zakresie: pracownik ochrony fizycznej, materiały wybuchowe, posiadanie broni - 120,00 zł

 

 • sesja psychoterapii indywidualnej z psychoterapeutą lub specjalistą terapii uzależnień - 100,00 zł - 160,00 zł

 • porada u psychologa - seksuologa - 200,00 zł

 • terapia par - 200,00 zł

 • terapia rodzinna - 150,00 zł - 200,00 zł

 • opinia psychologiczna - 200,00 zł

 

 

 • badanie neuropsychologiczne ( badanie pamięci) - 200,00 zł

 • badanie/ diagnoza osobowości (MMPI) - 200,00 zł

 • diagnoza intelektu - 200,00 zł

 • diagnoza intelektu u dzieci i młodzieży - 200,00 zł

 

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych (za wyjątkiem wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego) - 50,00zł - 70,00 zł

 

 • przygotowanie i wydanie wydruku dokumentacji medycznej potwierdzonego za zgodność z oryginałem - 1 strona - 55 gr

 

 • zaświadczenia dla firm ubezpieczeniowych - 250,00 zł

 

 • wypełnienie wniosków rentowych do ZUS i KRUS na wniosek zainteresowanego - 100,00 zł

 

 • zastrzyk domięśniowy dla pacjentów przychodni - 20,00 zł