STRONA
W BUDOWIE

 

ZAPRASZAMY WKRÓTCE

 

 

 

PORADNIA 

ZDROWIA PSYCHICZNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

PORADNIA

ZDROWIA PSYCHICZEGO

DLA DOROSŁYCH 

 

PORADNIA TERAPII

UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)

PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
I TERAPII UZALEŻNIEŃ "ANIMA"