CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY -

II POZIOM REFERENCYJNY

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży obejmuje opieką dzieci i młodzież do 18 roku życia, u których występują różnego rodzaju problemy w funkcjonowaniu psychicznym.

 

W okresie dzieciństwa i dorastania do najczęściej obserwowanych problemów zaliczamy:

  • zaburzenia zachowania,

  • zaburzenia nastroju,

  • kryzysy rozwojowe,

  • zaburzenia odżywiania,

  • trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Świadczone przez nas usługi obejmują wizyty psychiatryczne, terapię psychologiczną, poradnictwo psychologiczne, diagnostykę psychologiczną, terapię rodzinną, wsparcie i edukację opiekunów.

 

Zespół tworzą: specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz psycholodzy/psychoterapeuci specjalizujący się w pracy

z osobami niepełnoletnimi oraz terapii rodzin.

 

Świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oferujemy także świadczenia komercyjne.

 

Zapraszamy bez skierowania.