ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)

 

Leczenie środowiskowe (domowe) to forma pomocy pacjentom z ejonu powiatu wałbrzyskiego, która znajduje się w ofercie Przychodni od lipca 2017 roku.

 

Zadaniem Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) jest pomoc pacjentom, których stan zdrowia wymaga konsultacji lub opieki psychiatrycznej, a jednocześnie z różnych powodów uniemożliwia korzystanie z tej opieki w formie leczenia ambulatoryjnego.

 

Nasze działania skierowane są do pacjentów doświadczających:

  • zaburzeń pamięci i zaburzeń zachowania w przebiegu zespołów otępiennych np. w chorobie Alzheimera

  • zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe),

  • zaburzeń afektywnych (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)

  • innych zaburzeń psychicznych - o ile wymagają opieki środowiskoej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego lub braku możliwości przemieszczania się.

ZLŚ zapewnia pacjentom kompleksową opiekę psychiatryczną, psychologiczną oraz pielęgniarską. Rodzaj wizyt oraz ich częstotliwość dobierane sa indywidualnie i zależą od stanu zdrowia i potrzeb osoby objętej opieką. Członkowie ZLŚ pozostają

do dyspozycji pacjenta także pomiędzy wizytami: w trudnych momentach pacjenci ZLŚ lub ich rodziny mogą skontaktować się

z członkami Zespołu i uzyskać potrzebne wsparcie.

 

Świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Zapraszamy bez skierowania.

Swoje działania kierujemy nie tylko do samego pacjenta ale również do jego bliskich. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą

i doświadczeniem, ułatwiając w ten sposób sprawowanie opieki. W trudnych chwilach oferujemy członkom rodzin pomoc psychologczną, z której mozna skorzystać zarówno w domu jak i w Poradni.